Chiles urfolk kan få stärkt ställning i ny konstitution

Santiago, 220315 (IPS) – Chile är en mångnationell stat. Det slås fast i det förslag till ny författning som landets invånare senare i år ska rösta om. Om förslaget antas kommer Chile att bryta ny mark genom att så tydligt ge… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Orlando Milesi