Bristen på covidvaccin ett fortsatt hot mot Afrika

New York, 220314 (IPS) – Vaccintäckningen är fortsatt mycket låg i stora delar av Afrika. Många länder riskerar att drabbas hårt om en ny variant av covid-19 börjar spridas på kontinenten, vilket hittills har inträffat ungefär var sjätte månad. Det konstateras i en ny rapport.

Enligt rapporten från Tony Blair Institute for Global Change löper de afrikanska länder som har lägst vaccinationstäckning störst risker att drabbas hårt av nya varianter av covid-19.

Statistik från Afrikanska unionen visar att i de länder som ligger sämst till har bara några enstaka procent av befolkningen blivit vaccinerad.

Dataanalytikern Marvin Akuagwuagwu, som arbetat med den nya rapporten, lyfter samtidigt fram Rwanda som ett positivt exempel. Där har nästan 60 procent av invånarna blivit vaccinerade, och ett omfattande program för covidtester har utvecklats.

– Rwanda är ett positivt exempel som andra länder kan lära sig av, i synnerhet i Afrika söder om Sahara, säger Marvin Akuagwuagwu till IPS.

Samtidigt står de afrikanska länderna fortsatt inför utmaningen att få tag på vaccin. I slutet av januari uppgav USA-baserade Brookings Institution att Afrika bara hade mottagit sex procent av alla vaccin mot covid-19 som distribuerats i världen – trots att 17 procent av jordens befolkning bor på kontinenten.

Marvin Akuagwuagwu uppger att länderna i Afrika hittills har drabbats av snabba uppgångar av covid-19 med ungefär sex månaders mellanrum. Han påpekar att den senaste varianten, omikron, hade en mycket snabb spridning och orsakade stora skador.

– Lyckligtvis orsakade den inte många dödsfall. Men vi kanske inte har samma tur nästa gång, utan riskerar att drabbas hårdare – i synnerhet i de afrikanska länder där vaccinationstäckningen är låg.

Marvin Akuagwuagwu menar att regionens länder därför nu måste agera snabbt – och arbeta för att leva upp till Världshälsoorganisationens målsättning om att minst 70 procent av alla befolkningar ska bli vaccinerade.

– Om inte vaccinationsprogrammen byggs ut så kommer Afrika att fortsatt att förbli bakom andra regioner i fråga om vaccinationstäckning, säger han.

Marvin Akuagwuagwu menar att omvärlden måste utöka stödet till ländernas satsningar för att nå ut med vaccin, och övriga insatser som krävs för att bemöta pandemins effekter.

– Men det behövs också en stark politisk vilja och ett folkligt engagemang för att nå upp till målsättningen – och för att bemöta de hälsomässiga och sociala orättvisor som pandemin har orsakat.

Samira Sadeque