Ny kritik mot FN:s säkerhetsråd efter ryska invasionen

New York, 220301 (IPS) – Trots alla varningar från omvärlden valde Rysslands president Vladimir Putin att inleda en fullskalig invasion av Ukraina. Nu växer kritiken mot oförmågan inom FN:s säkerhetsråd att agera mot internationella konflikter som involverar stormakterna.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres är ovanligt tydlig i sin kritik mot Ryssland. Han har bland annat slagit fast att invasionen är ett brott mot Ukrainas suveränitet och mot principerna i FN-stadgan.

På fredagen hölls ett möte inom säkerhetsrådet där 11 av de 15 medlemmarna röstade för en resolution som fördömde det ryska agerandet. Ryssland utnyttjade dock som väntat sin vetorätt och stoppade därmed resolutionen, medan Kina, Indien och Förenade arabemiraten valde att lägga ner sina röster.

Ryssland har tillsammans med de övriga permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet – USA, Kina, Frankrike och Storbritannien – vetorätt, vilket innebär att de på egen hand kan stoppa resolutioner. Något som stormakterna dessutom återkommande gör.

Alon Ben-Meir, pensionerad professor i internationella relationer vid New Yorks universitet, säger till IPS att händelseutvecklingen tydligt visar hur irrelevant säkerhetsrådet – som ska verka för global fred och säkerhet – har blivit.

Han påpekar att Vladimir Putin, trots att han var väl medveten om motståndet från omvärlden och att det ryska agerandet tydligt strider mot internationell rätt, valde att invadera Ukraina.

– Det som skett visar tydligt att säkerhetsrådet har levt ut sin roll och att det finns ett akut behov av reformer för att bemöta en förändrad världsordning, säger han.

På söndagen beslutades att FN:s generalförsamling under måndagen skulle hålla ett specialinsatt möte om den ryska invasionen av Ukraina. Mötet inleddes med en tyst minut för Ukraina, och generalförsamlingens ordförande Abdulla Shahid krävde ett omedelbart eldupphör i Ukraina. Senare i veckan ska generalförsamlingen rösta om en resolution mot Ryssland, vilken förväntas bli antagen.

Men Alon Ben-Meir betonar att även om generalförsamlingen kan anta fördömande resolutioner så har organet ingen makt att genomföra några bindande åtgärder.

– Säkerhetsrådet kan dock agera, även om det är begränsat till etablerandet av fredsbevarande styrkor. Men de fem permanenta medlemmarna utnyttjar nästan alltid sin vetorätt för att försvara sina intressen – oavsett på vilket sätt det påverkar freden och säkerheten i världen, säger han.

Den ryska ambassadören kommer att utnyttja vetorätten mot alla åtgärder som Ryssland är motståndare till. Alon Ben-Meir menar att FN måste agera för att rätta till vad han menar är ett grundläggande fel i organisationens struktur.

– Detta för att säkerhetsrådet ska kunna leva upp till dess grunduppgift – att säkerställa fred och säkerhet, säger han.

Författaren Ian Williams, tidigare ordförande för FN-korrespondenternas förbund och med lång erfarenhet av att granska världsorganisationen, säger till IPS att Vladimir Putin genom sitt agerande nu har gått längre och bortom vad han beskriver som en ”brytpunkt”.

Martin Edwards, professor vid skolan för diplomati och internationella relationer vid Seton Hall University, menar samtidigt att diskussionen om att säkerhetsrådet skulle ha spelat ut sin roll är långt ifrån ny.

– Jag minns alla diskussioner efter Irakkriget. Men säkerhetsrådet försvann inte då, och det kommer inte att försvinna nu heller, säger han.

Martin Edwards menar att även om säkerhetsrådet inte kan stoppa handlingar som genomförs av dess permanenta medlemmar, så är organet viktigt för att bygga koalitioner. Enligt honom visar de diskussioner som förts inom säkerhetsrådet att Ryssland är tämligen isolerat – vilket i sin tur gjort det lättare för de länder som står på Ukrainas sida att enas om hårda sanktioner mot landet.

Alon Ben-Meir betonar att även om det finns en regel som säger att det land som bryter mot FN-stadgan kan uteslutas ur FN, så har detta aldrig skett – oavsett hur grova överträdelserna varit.

Thalif Deen