Brasilien: Miljontals hushållsarbetare hårt drabbade under pandemin

Rio de Janeiro, 220301 (IPS) – De miljontals kvinnor som försörjer sig som hushållsarbetare i Brasilien är ofta utsatta för flera lager av diskriminering. Pandemin har lett till att deras situation har förvärrats ytterligare, uppger en facklig företrädare för yrkesgruppen.

Hushållsarbetarna drabbas av flera former av diskriminering – för att de är kvinnor och i många fall har bristande läs- och skrivkunskaper, och dessutom är många utsatta för rasism eftersom de är svarta. Det säger Gloria Rejane Santos, ordförande för hushållsarbetarnas fackförbund i delstaten Paraiba, som är Brasiliens fattigaste region.

Hon är bara en av många som förlorade sin försörjning i samband med att covid-19 började spridas i landet.

Närmare 1,5 miljoner arbetstillfällen inom hemservicesektorn gick förlorade bara under pandemins första år. Detta enligt en uppskattning gjord av ekonomiprofessor Hildete Pereira de Melo, som studerat jämställdheten på arbetsmarknaden i flera decennier. När vaccinationerna kom i gång under början av förra året återskapades en del av jobben – men långt ifrån alla.

Gloria Rejane Santos säger att arbetsförhållandena förvärrats för många. Nyligen fritogs en kvinna i delstaten Paraiba av myndigheterna från en arbetsplats där hon hållits under hemska förhållanden.

Arbeten under slavlika förhållanden har förblivit ett stort problem på den brasilianska landsbygden. Bara under förra året fritogs nästan två tusen personer från arbetsgivare som begick grova övergrepp mot sin personal.

– Många arbetsgivare har krävt att deras hemhjälp inte ska lämna arbetsplatsen, eftersom de oroar sig för att de ska ta hem smittan till dem, berättar Gloria Rejane Santos.

Många som blivit av med sina arbeten har sedan tvingats acceptera försämringar av de redan dåliga arbetsvillkoren, när de väl lyckats återvända till arbetsmarknaden, berättar hon.

Hildete Pereira de Melo säger att en stor majoritet av hushållsarbetarna inte har några formella anställningsavtal – vilket gör det enkelt för arbetsgivarna att sparka sin personal.

Nästan alla brasilianska hushållsarbetare är kvinnor och två av tre är svarta, visar statistik från 2019.

Gloria Rejane Santos berättar att hon gått arbetslös under nästan hela pandemin – och enligt henne gäller detsamma för över hälften av hushållsarbetarna i Paraíba.

Under de senaste två åren har hon överlevt tack vare utdelningen av matpaket och de små statliga bidrag som fördelades till landets allra fattigaste under pandemins första år, och under några månader förra året.

Enligt Gloria Rejane Santos beror hennes fackliga engagemang på hennes erfarenheter som barn.

– Jag är dotter till en hushållsarbetare och som barn led jag av att se hur min mamma tvingades slita så hårt för att få ihop till lite mat, berättar hon.

Under pandemin har hennes fackförbund samlat in mat och annan nödhjälp till en del av de arbetslösa och utblottade medlemmarna.

– Vi har kunnat hjälpa över 400 familjer.

Enligt FN:s arbetsorganisation ILO finns det över 75 miljoner hushållsarbetare i världen, varav nio procent återfinns i Brasilien. Arbete i andra människors hem är en vanligare företeelse i Latinamerika än i många andra regioner i världen. I Brasilien anlitar ungefär en av fem familjer hushållsarbetare, en tjänst som i första hand efterfrågas av rika hushåll.

 

Mario Osava