Indien: Organisationer tar strid för utnyttjade kvinnor

Goa, 220114 (IPS) – Många fattiga indiska flickor och kvinnor som utlovas arbeten i turistdestinationen Goa blir i stället utnyttjade inom sexindustrin. Lokala organisationer menar att det behövs fler stödåtgärder för offren – och nya insatser mot människohandeln.

Ett av offren heter Nina. Hon lurades in i Goas sexindustri redan som tonåring – och hölls sedan fången på en bordell i Goa, där hon utsattes för övergrepp och misshandel. Hon blev kvar där ända tills polisen en dag genomförde en razzia och grep de ansvariga männen. Tillsammans med de andra flickorna som hade hållits som fångar fördes Nina därefter till ett skyddat boende.

Lisa Pires vid den katolska organisationen Presentation Sisters berättar för IPS att hon träffade Nina för första gången 2019 – och att hon i dag har lyckats bli fri från de alkohol- och drogvanor som präglade hennes liv under fångenskapen.

Lisa Pires säger att de kvinnor som lyckas lämna sexindustrin behöver psykologiskt stöd – och att det ofta är mycket plågsamt för dem att hantera de utredningar som kan följa. En del blir dessutom straffade för brott som människohandlarna tvingade dem att utföra. Och många erbjuds inte den hjälp de har behov av.

Presentation Sisters driver sedan 20 år tillbaka stödcentret Nagoa i Goa. Där arbetar Amala Kulandaisamy, som betonar hur viktigt det är att offren får behålla sin anonymitet.

– Men vi förmedlar gärna deras berättelser – eftersom samhället måste få höra vad de som har överlevt trafficking har att berätta, säger hon.

Lisa Pires säger att Ninas berättelse är typisk för många av de unga kvinnor som förs till Goa för att bli exploaterade inom sexindustrin. Hon kommer från ett fattigt hem och lämnade sin hemby redan som 15-åring. Strax därefter träffade hon på personer som lovade henne möjligheten att få ett arbete i Goa – men resan dit slutade med att hon blev inlåst på bordellen.

Människohandeln och den sexuella exploateringen är utbredd i turismens Goa. Hit förs flickor och kvinnor från andra delstater i Indien, men också från grannländer som Nepal och Bangladesh.

Sexhandeln är särskilt utbredd i turistorterna längs de vackra stränderna i norra Goa, samtidigt som polisen genomför insatser mot fenomenet. Nu uppges industrin ha börjat sprida sig även till andra delar av delstaten.

Presentation Sisters arbetar tillsammans med andra organisationer i en satsning för att bekämpa människohandeln i regionen – med fokus på att förebygga fenomenet och att erbjuda offer som lyckats ta sig ur sexindustrin det stöd de behöver.

Genom Presentation Sisters erbjuds kvinnorna även möjligheten till arbeten, samtidigt som organisationen arbetar för att öka allmänhetens kunskaper om människohandeln. Bland annat uppmanas de som hyr ut boenden till tillfälliga besökare att vara vaksamma.

De sociala organisationerna arbetar även för att samla in åtgärdsförslag från personer som själva har varit offer – och menar att det behövs nya lagar som stärker skyddet.

Den lokala organisationen ARZ, som arbetar mot människohandeln i Goa, betonar vikten av att kvinnor som lyckats bli fria inte ska behöva löpa risk att bli gripna av polisen. De menar också att det skulle behövas särskilda domstolar som prövar de misstänka människohandlare som ofta lyckas undgå straff för de brott de begått.

ARZ har även gett ut en bok som innehåller inspirerande berättelser om tio kvinnor som överlevt människohandeln – varav en del i dag arbetar inom ett tvätteri som startats av organisationen.

*Artikeln ingår i en serie texter där IPS rapporterar om människohandel i olika delar av världen, med stöd från Airways Aviation Group.

Mehru Jaffer