Kommentar: Diskriminerande lagar drabbar unga sexualbrottsoffer i Latinamerika

Washington, 220110 (IPS) – I stora delar av Latinamerika får sexualbrott mot kvinnor inte tillräckliga rättsliga konsekvenser på grund av diskriminerande lagar, samtidigt som brottsoffren stigmatiseras. Det skriver Barbara Jimenez-Santiago vid organisationen Equality Now i denna kommentar.

Equality Now genomförde nyligen en analys av sexualbrottslagstiftningarna i Latinamerika – och resultatet visar på stora brister.

Ett av de tydligaste problemen är de juridiska kryphål som finns genom de så kallade estupro-bestämmelserna. Dessa innebär att en vuxen förövare som våldtar en tonåring kan få ett mildare straff. Reglerna bygger på uppfattningen att tonåringar kan locka äldre män att begå övergrepp – eller att äldre män kan förföra unga och naiva tonåringar.

Tolkningen innebär att vissa förövare kan anses som mindre skyldiga än andra och att vissa offer tar mindre skada – trots att brottet som begås är detsamma.

Reglerna bygger på gamla moraluppfattningar som gör det möjligt att juridiskt argumentera för att brottsoffret kan ha påverkat förövaren. Detta befäster samtidigt uppfattningen att brottsoffret åtminstone bär en del av ansvaret för det brott hon utsatts för.

Resultatet blir ett lägre straff för förövaren och vår rapport visar att reglerna tillämpas i ett antal latinamerikanska länder. I många fall används termen i stället för definitionen våldtäkt, vilket både förminskar brottet och underförstått innebär att det inte handlat om en form av våldsbrott.

Detta är en av de diskriminerande lagar som inte bara leder till offer förnekas rättvisa utan också lägger skulden på offren. Av det skälet måste alla berörda länder i Latinamerika se till att slopa alla kvarvarande sådana regler.

Dessutom bör alla regionens länder se över sina sexualbrottslagstiftningar för att se till att definitionerna av våldtäkt bygger på samtycke. Dessa reformer skulle dels öka möjligheterna för offren att få upprättelse, dels bidra till att förändra hela samhällets syn på sexuellt och könsbaserat våld.

*Barbara Jimenez-Santiago är representant för människorättsorganisationen Equality Now i Latinamerika.