Karibiens turistindustri driver på för covidvaccinationer

Kingston, 211123 (IPS) – Pandemin har haft förödande effekter för den turism som är så viktig för Karibiens länder och oron är stor för nya sjukdomsutbrott. Turistindustrin är en av de branscher som nu kräver att personalen ska vaccinera sig mot covid-19.

När Jamaicas regering nyligen hade sitt första fysiska möte på över ett år fick ministrarna först ställa sig i kö för att visa upp sina vaccinationsbevis. Premiärminister Andrew Holness förklarade samtidigt att regeringsmedlemmarna måste gå i täten för att landet ska kunna återgå till mer normala förhållanden.

– För att nå dit måste varje jamaican följa restriktionerna och de förebyggande insatser som genomförs – vilka kommer att kunna mjukas i takt med att vaccinationsgraden stiger, sade premiärministern.

Samtidigt fortsätter landets ekonomi att drabbas hårt varje gång nya kortare restriktioner införs, medan vaccinationsmotståndet skapar oro. Det har fått en del privata sektorer och vissa myndigheter att införa vaccinationskrav för personalen.

Jamaicas handelskammare har tillsammans med tunga näringslivsorganisationer lanserat vaccinationsprogram som är inriktade mot personal, men också inlett en kampanj för hårdare nationella vaccinationskrav.

Grupperna menar att den låga vaccinationstäckningen – endast 17 procent av Jamaicas befolkning har hittills blivit vaccinerade – innebär ett hot mot landets arbete för att återuppbygga ekonomin. De hävdar att detta i sin tur kommer att få långvariga och förödande sociala och ekonomiska effekter.

I flera andra av regionens länder har hårdare krav införts. I Guyana måste exempelvis alla medborgare som vill besöka exempelvis banker, restauranger, varuhus eller skolor kunna uppvisa vaccinationsbevis.

Oron för en ökad smittspridning är särskilt stor inom den turistindustri som har en avgörande roll för många av regionens länder. Fler av länderna har därför infört vaccinationskrav för vuxna utländska besökare och i sju av regionens länder har kraven hårdnat för offentligt anställda.

Samtidigt finns det kritiker som menar att införandet av statliga vaccinationskrav innebär ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Helene Davis-Whyte, ordförande för Jamaicas fackliga konfederation, menar dock att mycket talar för att reglerna kommer att skärpas i landet – om andra insatser för att höja vaccinationstäckningen inte ger resultat.  Samtidigt menar hon att detta måste föregås av en omfattande informationskampanj och varnar för att allt för ”drakoniska” åtgärder riskerar att bli kontraproduktiva.

Jamaica har tillsammans med Barbados ännu inte infört några officiella vaccinationskrav, men Andrew Holness har meddelat att skärpta krav kan komma inom kort.

Samtidigt har det börjat ställas krav på allt fler civilanställda att de ska låta vaccinera sig. Jamaicas turistmyndighet har inlett en satsning för att vaccinera de 170 000 personer som arbetar inom sektorn och det finns redan ett vaccinationskrav på personal som kommer i kontakt med turister som anländer med kryssningsfartyg.

Kraven gäller också Jamaicas sjukvårdspersonal. Och i samband med att landets skolor snart förväntas återgå till den vanliga verksamheten förväntas även lärare och annan skolpersonal att omfattas av vaccinationskraven.

Men det är inom regionens turistsektor som kraven på personalen är som tydligast.

Hotellägare och andra inom industrin hoppas att kraven på vaccinationer ska förhindra nya nedstängningar. Och det är möjligt att näringslivets ansträngningar för att få i gång ländernas ekonomier kommer att öka vaccinationsgraden mer än vad statliga insatser kan lyckas med.

Zadie Neufville