Samväldet manar till kraftiga klimatåtgärder

London, 210915 (IPS) – Världens små önationer är särskilt sårbara för klimatförändringarnas effekter – men har samtidigt svårt att få tillgång till de resurser som krävs för att kunna bemöta hoten. Detta måste åtgärdas, enligt Samväldets generalsekreterare Patricia Scotland. I november… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Alison Kentish