Bakslag i kampen mot lepra under coronakrisen

Johannesburg, 210810 (IPS) – Betydligt färre fall av lepra har rapporterats i världen under coronapandemin. Experter varnar för att decennier av framgångsrikt arbete mot den stigmatiserande infektionssjukdomen nu kan gå förlorade. Yohei Sasakawa har arbetat som Världshälsoorganisationens, WHO:s, goodwill-ambassadör mot lepra… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Cecilia Russell