Miljontals venezuelaner har välkomnats av grannländerna

Caracas, 210803 (IPS) – Över fem och en halv miljoner människor har gett sig av från det krisdrabbade Venezuela. Experter uppger att migranterna till stora delar har välkomnats i mottagarländerna.

– Regionen är som ett levande laboratorium där förflyttningen och integrationen har visat sig fungera. De nyanlända har gått från att ses som en börda till att betraktas som en tillgång av värdnationerna och deras invånare, säger Eduardo Stein till IPS.

Han är chef för R4V, ett program för venezuelaner som lämnat hemlandet, som bildats av FN:s flyktingorgan UNHCR och Internationella migrationsorganisationen, IOM, i samarbete med ett stort antal lokala organisationer.

Enligt FN:s senaste uppgifter har 5 650 000 människor gett sig av från Venezuela under de senaste årens humanitära och ekonomiska kris.

– Migrationskrisen är den största som har inträffat i Latinamerikas historia, säger Eduardo Stein.

Grannlandet Colombia har känt av utvandringen allra mest. Dagligen fortsätter hundratals, vissa dagar tusentals, människor att korsa gränsen mellan länderna. Nästan 1,8 miljoner venezuelaner bor numera i Colombia, ett land som har utfärdat tillfälliga uppehållstillstånd för migranterna och flyktingarna, vilket gett dem möjlighet att arbeta och att få tillgång till olika former av service och rättigheter.

Camilo González, ordförande för Colombianska institutet för utveckling och fredsforskning, påminner om att migrationen mellan länderna tidigare gick i motsatt riktning.

– Under flera decennier blev människor som tvingades på flykt undan våld och kriser i Colombia välkomnade i Venezuela. Av det skälet finns det nu en förståelse inom det colombianska samhället.

När den nuvarande migrationskrisen inleddes 2014–2015 utnyttjades många venezuelaner som billig arbetskraft inom bland annat kaffeindustrin, enligt Camilo González. Men han menar att många migranter och flyktingar med tiden har lyckats etablera sig väl i landet.

Många kvinnor från Venezuela har lyckats få arbeten inom Colombias exportindustri för blommor.

Enligt Eduardo Stein, som tidigare var vicepresident i Guatemala, har flera länder tagit dragit nytta av att många av venezuelaner är välutbildade.

– Ett exempel är de tusentals ingenjörer från Venezuela som kom till i Argentina och sattes i produktivt arbete inom bara några veckor, säger han.

Med tiden har dock en större andel av migranterna saknat högre utbildning och haft större behov av stöd. Eduardo Stein säger att det har skapat vissa spänningar, men betonar att gränserna har förblivit öppna och att mottagandet fortsatt har fungerat väl.

Iván Briscoe, regional chef för den Bryssel-baserade tankesmedjan International Crisis Group, lyfter i synnerhet fram Colombias insatser för grannlandets befolkning.

– Att ett land som har 50 miljoner invånare, varav 40 procent lever i fattigdom, lyckats ta emot nästan två miljoner venezuelaner, är imponerande, säger Iván Briscoe till IPS.

Colombia är samtidigt ett land med stora sociala problem, vilket inte minst de långvariga gatuprotester som skakat landet sedan i april är ett bevis för. Iván Briscoe varnar för att de tillfälliga uppehållstillstånd som utfärdats av president Iván Duques regering kanske inte kommer att leda till att alla migranter och flyktingar får tillgång till de sociala stödinsatser de har behov av.

Camilo González påpekar att migrationsvågen bland annat innebär en betydligt större belastning på Colombias vårdsektor.

Det har förekommit uttryck för en ökande främlingsfientlighet i Colombia – och även i Ecuador, Panama och Peru har det genomförts protester mot den stora inflyttningen av venezuelaner. I Peru är det ännu oklart vilken linje den nye presidenten Pedro Castillo kommer att ha gentemot de runt en miljon personer från Venezuela som tagit sin tillflykt till landet.

– Allt har inte gått strålande och det finns även flera komplexa problem – som en ökande risk för trafficking, som riskerar att drabba de mest sårbara flickorna och unga kvinnorna bland migranterna, säger Eduardo Stein.

Samtidigt menar han att det i hela regionen förekommer satsningar där man värdesätter de produktiva möjligheter som flyktingar och migranter kan bidra med, något som även kan gynna lokalbefolkningarna.

Över hela regionen har nya organisationer som arbetar för att stötta och integrera venezuelaner bildats. En av dessa är stiftelsen Fundacolven, som är verksam i Bogota. Mario Camejo kommer själv från Venezuela och arbetar för Fundacolven. Han berättar att man arbetar gentemot arbetsgivare men också hjälper migranter att förbereda sig för att kunna söka riktiga arbeten.

För tio år sedan var bedömningen att Venezuelas invånarantal i dag skulle ligga på knappa 33 miljoner. I stället har siffran sjunkit till runt 28 miljoner invånare. Den långvariga krisen har enligt R4V lett till att de venezuelaner som lämnat landet inte har några förhoppningar om att snart kunna återvända till hemlandet.

FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi har lyft fram hur väl grannländerna agerat gentemot alla de människor som tvingats ge sig av från Venezuela, och sagt att omvärlden kan lära sig mycket av det lyckade inkluderande arbete som pågår i Latinamerika och Karibien.

Humberto Márquez