El Salvadors satsning på bitcoin ifrågasätts

San Salvador, 210720 (IPS) – Nyligen meddelade El Salvadors regering att landet blir det första i världen att acceptera kryptovalutan bitcoin som betalningsmedel. President Nayib Bukele vill även att det fattiga landet ska försöka locka till sig energislukande så kallade bitcoin-gruvor. Satsningarna ifrågasätts dock av många kritiska bedömare.

Att ett land som El Salvador, där behoven av sociala satsningar är så stora, ska försöka locka till sig bitcoin-utvinnare är en svårsmält tanke för många. Det handlar om en så kallad gruvdrift där bitcoin skapas genom matematiska beräkningar som utförs av mängder av datorer, vilka förbrukar enorma mängder energi. Och det är en verksamhet som inte skapar särskilt många nya arbetstillfällen.

– Det råder inget överflöd på finansiella resurser i El Salvador och de som finns är ojämnt fördelade. Vi kämpar för att uppnå klimat- och energirättvisa – och jag menar att det här bara skulle förvärra situationen, säger miljöaktivisten Ricardo Navarro till IPS.

Han är chef för Salvadoranska centret för adekvat teknik, en lokal avdelning av Jordens vänner.

Många analytiker och ekonomer har dessutom svårt att förstå varför landets regering under ledning av presidenten i juni meddelade att bitcoin snart kommer att godkännas som betalningsmedel.

– Mitt intryck är att det här handlar om ett improviserat beslut som togs utan någon teknisk grund, säger Carlos Acevedo, tidigare ordförande för El Salvadors centralbank, till IPS.

Även bland befolkningen undrar många vad som ligger bakom satsningen. En färsk opinionsundersökning visar att en överväldigande majoritet av salvadoranerna i stället värdesätter den amerikanska dollarn, som också är landets officiella valuta, på grund av dess stabilitet.

Energin som bitcoin-utvinningen skulle förbruka ska enligt presidenten komma från geotermiska källor, som återfinns nära jordskorpan. Men experter betonar att det inte framgått om dessa energikällor kommer att kunna alstra all den el som behövs för den föreslagna satsningen.

Samtidigt finns det fortfarande orter i landet som ännu inte är anslutna till elnätet. IPS har tidigare rapporterat om en del av dessa byar på landsbygden där lokalbefolkningen tvingats bygga egna små vattenkraftverk, eftersom de privata elbolagen inte erbjuder dem denna service.

På landsbygden saknar fortfarande knappa fem procent av befolkningen el i sina hem, enligt en studie som gjordes förra året.

Ricardo Navarro säger att det vore bättre om det i stället gjordes en satsning på geotermisk energi med målet att se till att strömlösa områden får tillgång på förnybar el.

På internationell nivå har bitcoin-brytningen utsatts för hård kritik på grund av de enorma mängder energi som verksamheten förbrukar – tillräckligt för att lysa upp stora städer eller till och med hela länder – och de stora koldioxidutsläpp detta förorsakar.

– Större delen av bitcoin-brytningen sker i Kina där två tredjedelar av energin är smutsig och kommer från kolkraftverk, säger hållbarhets- och miljöexperten Juan Marco Álvarez till IPS.

Analytiker påpekar dock att en stor del av verksamheten nu är på väg bort från Kina.

El Salvadors kongress, som domineras av presidentens parti, godkände den 9 juni införandet av bitcoin som legal valuta vilket innebär att det lilla centralamerikanska i september blir först i världen att godkänna kryptovalutan som betalningsmedel.

Den hårdföra presidenten, som har gjort sig känd för att tillkännage egensinniga beslut via sociala medier snarare än genom sina departement, har kritiserats av såväl lokala som internationella ekonomer för satsningen på kryptovalutan.

I juni meddelade Nayib Bukele via Twitter att han gett ordföranden för det statliga bolaget för geotermisk energi i uppdrag att lägga en plan för hur bitcoin-utvinningen ska förses med el med hjälp av landets vulkaner.

El Salvador är ett av de ledande länderna i världen i fråga om utvinning av geotermisk energi, en energikälla som står bakom en dryg femtedel av den el som produceras i landet.

Men även om det skulle gå att utöka den utvinningen så menar Carlos Acevedo att landet saknar den dragningskraft som krävs för att locka till sig bitcoin-utvinnare. Detta eftersom elpriserna i El Salvador är förhållandevis höga, närmare fyra gånger högre än i länder som Kina eller Kazakstan.

Dessutom är det tropiska klimatet, med en daglig genomsnittstemperatur på 30 grader Celsius, inte optimalt för installationen av stora mängder datautrustning.

– Även i ett land som Island krävs det luftkonditionering för att kyla ned datorerna. Du kan ju bara tänka dig vad som skulle krävas i El Salvador, säger den tidigare centralbankschefen.

Regeringen hävdar att införandet av bitcoin kommer att göra det billigare för alla de salvadoraner som arbetar utomlands att skicka hem pengar till sina anhöriga – inkomster som är mycket viktiga för landet.

Men Carlos Acevedo menar att det samtidigt skulle få mycket negativa sidoeffekter för landets dollariserade ekonomi.

– Av det skälet tror jag inte att bitcoin som valuta kommer att vara länge, säger han.

Edgardo Ayala