Organisationer kräver skärpta åtgärder mot plasten

St David’s, Wales, 210706 (IPS) – Dumpningen av enorma mängder plastavfall har orsakat en kris i världens marina miljöer – och måste stoppas. Det är kravet i en motion som kommer att presenteras vid Internationella naturvårdsunionens kommande världskongress.

Plastavfallet i haven beräknas döda mer än en miljon sjöfåglar årligen, samt mängder av andra marina djur och sköldpaddor.

Hasna Moudud är ordförande för miljöorganisationen Cardma i Bangladesh, som arbetar för att stoppa miljöförstöringen längs landets kuster där vattnet från flera stora floder löper ut i Indiska oceanen. Miljontals människor försörjer sig i dessa viktiga kustområden.

– Haven försummas alltid. Men små organisationer som den jag arbetar för tar risker för att rädda så mycket som möjligt av de känsliga ekosystemen. Detta för att se till att systemen finns kvar för framtida generationer, säger Hasna Moudud.

Hennes mål är att kunna delta vid Internationella naturvårdsunionens världskongress som enligt planerna ska hållas i Marseille i september. Cardma är en av flera miljögrupper som ställt sig bakom en motion som ska presenteras där och som syftar till att fram till 2030 få ett slut på det plastavfall som utgör ett stort hot mot världens marina miljöer.

Trots alla miljöproblem som engångsplasten redan förorsakar i världen lyfter motionen fram att den globala plastproduktionen förväntas öka med 40 procent under de kommande 15 åren. Detta från en årlig nuvarande produktion på över 300 miljoner ton plast.

Motionen kräver samtidigt att det internationella samfundet enas om ett omfattande globalt avtal om hur problemen med plastsopor i haven ska bekämpas. Aktivister menar att tidigare internationella åtgärder för att stoppa engångsplasten har varit alldeles för svaga.

Hasna Moudud är en av de miljöaktivister som menar att det nu krävs tvingande och obligatoriska åtgärder för att komma åt problemen. Hon menar att världens storföretag kommit undan alldeles för billigt hittills.

– Ingen ställer de stora förorenarna till svars, säger hon.

Enligt en studie från stiftelsen Minderoo i Australien står 20 företag i världen bakom tillverkningen av över hälften av all engångsplast som produceras. Vissa företag är statligt ägda, medan andra är multinationella företag vars plastproduktion finansieras av stora banker. Enligt rapporten innehåller nästan 98 procent av den engångsplast som tillverkas inte något återvunnet material.

Guy Dinmore