FN-chefen kritiseras för bristande ”skamlista”

New York, 210629 (IPS)  FN:s generalsekreterare António Guterres möter hård kritik efter att årets lista över krigsaktörer som begått grova överträdelser mot barn i samband med konflikter presenterats. Kritiker menar att allt för många länder som har mäktiga vänner lyckas undgå att hamna på ”skamlistan”.

Den svarta listan är ett tillägg till FN:s årliga rapport om barn och väpnade konflikter, som publicerades förra veckan. Men trots att mängder av barn dödats i de konflikter som pågår i bland annat Jemen namnges inte den saudiledda koalition som är involverad i den konflikten på listan.

– Vi förblir besvikna över att generalsekreteraren inte använder den svarta listan till att ställa alla förövare av grova övergrepp mot barn till svars, säger Jo Becker vid Human Rights Watch till IPS.

Hon menar att budskapet till den saudiledda koalitionen blir att så länge deras krigsinsatser i Jemen inte leder till att fler barn dödas jämfört med föregående år, så riskerar de inte att pekas ut på listan.

Jo Becker påpekar att när militärmakten Tatmadaw i Myanmar förra året togs bort från listan, fick det mycket allvarliga konsekvenser.

– Det var katastrofalt att Tatmadaw avfördes från listan, trots att de fortfarande rekryterade och utnyttjade barn – året därpå tredubblades rekryteringen.

I år nämns dock militären i Myanmar återigen på FN-chefens skamlista.

Enligt Jo Becker borde generalsekreteraren basera sin lista på faktiska förhållanden i stället på förhoppningar om den framtida utvecklingen. Hon menar att António Guterres återkommande har undvikit att använda världsorganisationens egna faktauppgifter som underlag – vilket i sin tur innebär ett svek mot barnen och göder en kultur av straffrihet.

– När han nu har säkrat sin andra mandatperiod som generalsekreterare borde han frångå den hållningen och se till att hans listor baseras på fakta. Och säkerhetsrådet bör kräva att han namnger alla skyldiga, utan undantag, säger Jo Becker.

Saudiarabien som leder den krigförande koalitionen i Jemen är samtidigt sedan länge politiskt och militärt allierade med USA, som tillsammans med Storbritannien, Kina, Ryssland och Frankrike har vetorätt i säkerhetsrådet.

Ryssland ger politiskt och militärt stöd till regimen i det krigsdrabbade Syrien medan Kina är en av de viktigaste vapenleverantörerna till Tatmadaw – samtidigt som landet har underminerat försöken att införa ett vapenembargo mot militären i Myanmar.

Författaren Ian Williams, som tidigare var ordförande för FN-korrespondenternas förbund och har lång erfarenhet av att granska världsorganisationen, säger till IPS att António Guterres håller en låg profil i människorättsfrågor. Han påpekar samtidigt att möjligheten att peka ut och namnge förövare är ett av få kraftiga verktyg som en generalsekreterare kan använda sig av.

– Om António Guterres är mer intresserad av sitt eftermäle än av sin pension och om han vill hamna i historieböckerna i stället för bland fotnoterna bör han följa Dag Hammarskjölds exempel och säga som det är till makthavarna, säger Ian Williams till IPS.

Human Rights Watchs ordförande Kenneth Roth är hård i sin kritik av generalsekreteraren. Enligt honom har António Guterres första fem år som FN-chef kännetecknats av tystnad kring de människorättsbrott som ”begåtts av Kina, Ryssland, USA och deras allierade” – med hänvisning till tre av stormakterna med vetorätt i säkerhetsrådet.

Samtidigt påpekar Kenneth Roth att de tydliga fördömanden som generalsekreteraren på senare tid gjort med anledning av utvecklingen i Myanmar och Belarus borde bli en vägvisare för hans kommande fem år på posten.

Men då bör det gälla alla regeringar som förtjänar att fördömas – inklusive de som är mäktiga och skyddade, säger Kenneth Roth.

Nätverket Watch List on Children and Armed Conflict påpekar att generalsekreteraren plockade bort den saudiledda koalitionen från sin lista förra året – trots att FN slagit fast att de var ansvariga för att 222 barn hade dödats eller lemlästats i Jemen under 2019.

Samtidigt uppgav António Guterres att koalitionen skulle återföras på listan igen om inte övergreppen kraftigt minskade.

Rädda Barnen uppger att den saudiledda koalitionen enligt FN:s egna uppgifter bär ansvar för att ytterligare minst 194 barn dödades eller skadades i Jemen under förra året. Organisationen är mycket kritisk till att koalitionen trots dessa övergrepp nu ”får grönt ljus för att fortsätta ödelägga barns liv i Jemen”.

Thalif Deen