AI lyfts fram i kampen mot klimatkrisen

New York, 210222  (IPS) – Artificiell intelligens kan få en stor betydelse i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser – och för att förändra människors beteenden. Det var budskapet vid en konferens som nyligen samlade experter och företrädare för internationella organisationer.

Med hjälp av utbyggd digital teknik och AI kan människor bland annat få stöd för att leva mer hållbart och förändra sin konsumtion. Det var budskapet från deltagarna vid den digitala konferensen ”AI for the Planet” som förra veckan anordnades i samarbete mellan FN-organen Unesco och Unep tillsammans med teknikföretagen Microsoft och Startupinside.

Forskaren Sasha Luccioni vid institutet Mila i Montreal berättade om sitt projekt som går ut på att med hjälp av AI kunna visa vilka konsekvenser ett förändrat klimat riskerar att få. Detta genom att demonstrera hur städer kan komma att påverkas.

– Vi håller på att bygga upp en sajt där det ska gå att slå in en adress, hitta sin bostad, skola eller arbetsplats och sen få fram AI-genererade bilder på de effekter som klimatförändringarna kan leda till, på grund av översvämningar, smog eller skogsbränder, berättade Sasha Luccioni.

Tillsammans med bilderna ska användare få information om klimatkrisen samt vilka åtgärder som både individer och samhällen behöver göra för att inte scenarierna ska besannas.

Det japanska företaget Weathernews Incorporated presenterade ett program för att bemöta naturkatastrofer, som tagits fram med stöd av Unesco och som ska lanseras i östra Afrika under året. Programmet använder AI-teknik för att kommunicera och sprida information till medborgarna om hotande katastrofer, samt under och efter extrema väderfenomen. Målet är att tekniken ska bidra till att rädda liv i samband med översvämningar, jordskred, torkor och jordskalv.

Företrädare för FN:s miljöprogram Unep har påpekat att världen nu har tio år på sig att uppnå de globala utvecklingsmålen – men att det fortfarande saknas möjlighet att följa upp arbetet för en lång rad miljöindikatorer. Organets chef Inger Anderson sade dock att AI och annan ny teknik kan bidra till att fylla dessa kunskapsluckor.

Arrangörerna av mötet hävdar att världen med hjälp av AI, så kallad big data och annan digital teknik, skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser med mellan 10 och 20 procent till 2030.

Alison Kentish