Stor oro bland FN-personal i Genève

Genève, 210212 (IPS) – Fjolåret var jobbigt för personalen vid FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA, i Genève. Vid sidan av den stress som coronapandemin orsakade var arbetsplatsen omgärdad av rykten och stor osäkerhet – och inget tyder på… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Isabel Garcia-Gill