Behov av stärkta reproduktiva rättigheter i pandemins spår

New York, 210208 (IPS) – I spåren av coronakrisen har det blivit ännu svårare för många i världens utvecklingsländer att få sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda. Nu krävs det fler insatser, betonar experter.

De nedstängningar och restriktioner som genomförts i spåren av pandemin har gjort det svårare för många att få tillgång till den service och de vårdinsatser de behöver. Unga flickor löper en förhöjd risk att drabbas av oönskade graviditeter, enligt Simon Binezero Mambo, som är ordförande för Ungdomsalliansen för reproduktiva rättigheter i hemlandet Kongo-Kinshasa.

Han menar att världens länder i högre grad måste dokumentera i vilken utsträckning skolstängningar resulterar i bland annat ett ökande sexuellt våld. Enligt Simon Binezero Mambo fungerar skolorna i många fall som ett skydd som många barn och ungdomar nu gått miste om under pandemin.

– Med hjälp av förbättrad dokumentation kan länderna utforma de åtgärdsplaner som behövs för att bemöta dessa risker, säger han till IPS.

Samtidigt betonar Sophia Sadinsky, vid Guttmacher Institute, att det inte bara är bristen på fakta som är problemet. Det handlar också om att världens länder inte har nått ut med den nya teknik som finns för att nå ut med information, service och vård på distans.

– Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktiga dessa innovationer är. Men det råder fortfarande stora digitala klyftor, säger hon till IPS.

Även Simon Binezero Mambo betonar hur viktigt det är att nå ut med information om sexuella och reproduktiva rättigheter. Som exempel nämner han att många unga flickor som lever i flyktingläger ofta har mycket dåliga kunskaper.

Han betonar att många unga mammor i spåren av pandemin har ställts inför en ännu svårare situation – bland annat genom att de drabbats av sämre inkomster och ett minskat stöd från anhöriga och vänner.

Simon Binezero Mambo säger att många miljontals tonåringar, främst i utvecklingsländer, blir mammor varje år – i många fall på grund av brist på preventivmedel.

– En av de största dödsorsakerna för flickor i denna åldersgrupp är komplikationer i samband med graviditet och förlossningar. Ett annat problem är att när tonårsflickor blir gravida så hoppar de ofta av skolan och går därmed miste om sina möjligheter att få ett bra jobb. Och det slår mot flickorna själva och deras familjers ekonomi, men också mot hela befolkningar och länder.

Simon Binezero Mambo berättar att pandemin har lett till en försämrad tillgång på familjeplaneringstjänster i östra Kongo-Kinshasa – vilket i sin tur lett till ett ökat antal tonårsgraviditeter.

– Det handlar om oönskade graviditeter bland unga flickor som nu löper risken att inte återgå till skolan när pandemin är över. Unga människor är i större behov av preventivmedel än någon gång tidigare – men dessa har blivit allt svårare att få tag på.

Enligt Simon Binezero Mambo beror bristen på de nedstängningar som genomförts, men också på bristande insatser från myndigheterna.

Samira Sadeque