Jordskred och översvämningar hotar San Salvador

San Salvador, 210105 (IPS) – För befolkningen i El Salvadors huvudstad utgör San Salvador-vulkanens sluttningar ett ständigt hot. Genom åren har jordskred och översvämningar orsakat flera tragedier – en situation som har förvärrats i takt med klimatförändringarna. Men nu ska riskerna minskas med förebyggande insatser – med hjälp av naturens egna krafter.

Vid sidan av farorna är San Salvador-vulkanen också en naturens gåva för befolkningen i huvudstaden med samma namn, som är belägen vid dess fot. Vulkanen och dess omgivningar erbjuder ett stort grönområde som förser staden med syre och frisk luft.

Under åren har flera jordskred och översvämningar drabbat San Salvador. Och i takt med att regnen blivit allt mer intensiva har situationen försvårats ytterligare, eftersom marken inte lyckas binda allt vatten i samband med kraftiga nederbörd och stormar. Detta har i sin tur ökat riskerna för att stora jordskred ska drabba staden, samtidigt som problemen med översvämningar förvärras då bäckar och floder blir överfyllda av regnvatten.

Av det skälet har FN:s miljöprogram, Unep, i samarbete med lokala organisationer nu inlett ett program längs vulkanens sluttningar som ska minska riskerna för huvudstaden och dess 1,8 miljoner invånare.

Satsningen går ut på att med hjälp av naturliga metoder motverka klimatförändringarnas effekter.

– Det handlar om ett anpassningssystem som är baserat på ekosystemen, där naturens egna tillgångar används för att undvika katastrofala händelser, säger Leyla Zelaya, som är nationell projektledare för satsningen, till IPS.

Inom projektet har ett stort antal kaffeodlare, vars plantager står för större delen av växtligheten längs vulkanens sluttningar, engagerats. På kaffeodlingarna har man bland annat skapat olika barriärer som ska motverka erosion, samt grävt diken som ska kunna lagra regnvatten.

En annan del av planen är att restaurera stora markområden. Redan nu har riskerna för att drabbas av översvämningar minskat drastiskt för många tusentals människor.

– Vi bor i ett högriskområde där plötsliga jordskred kan inträffa. Här bygger vi nu barriärer med hjälp av yuccapalmer, som bidrar till att binda jorden, samt bygger hinder med hjälp av sten, berättar plantagearbetaren Trinidad Rodríguez för IPS.

Han arbetar på en kaffeodling som ligger nära vulkanens krater, där sluttningarna är så branta att det råder en ständig risk för jordskred.

I samband med att en tropisk storm drog in i maj drabbades området av flera jordskred, varav ett var mycket omfattande. Som tur var fortsatte det dock inte hela vägen ned till stadens utkanter.

– Studier har visat att det finns en risk för att ett jordskred skulle kunna nå ned till stadsdelen Escalon, och sedan fortsätta nedför ravinen, säger kaffeodlingens ägare Héctor Velásquez.

Målet med det förberedande arbetet är att hindra vattenmassor från berget att nå fram och orsaka förödelse i San Salvadors stadsbebyggelse.

I slutet av oktober drabbades staden Nejapa, som ligger norr om San Salvador och har 30 000 invånare, av ett jordskred. Detta efter flera dagar av hård nederbörd. Nio människor förolyckades i samband med att lera, stenar och träd kom forsande in i Nejapas utkanter, vid sidan av att jordskredet orsakade stor materiell förstörelse.

I september 1982 begravdes en del av området Montebello i nordvästra San Salvador av ett jordskred. Det var en katastrof som kostade runt 500 människor livet och ledde till att många förlorade sina hem.

De kaffeodlingar som ingår i projektet är antingen privatägda eller ingår i kooperativ och ligger alla i områden som anses vara särskilt riskutsatta.

På Alberto Méndez plantager har 15 så kallade infiltrationsdiken grävts fram och dessa löper sammanlagt över 600 meter. Han har arbetat som kaffeodlare i hela sitt liv och tillhör ett kaffekooperativ i byn San Isidro Los Planes.

– Dikena fungerade bra i samband med de senaste regnen, då vattnet inte spolades vidare på samma sätt. Vi har upplevt en förbättring, säger 77-årige Alberto Méndez till IPS.

En annan metod som används är uppförandet av lagringsbrunnar, där överflödigt vatten samlas upp genom urgrävningar i marken. Sammanlagt kommer 30 sådana brunnar att grävas och var och en kommer att ha plats för 27 kubikmeter vatten, som annars hade forsat vidare ned för sluttningarna.

Edgardo Ayala