Mobilteknik kan stärka kvinnor på landsbygden

New York, 201021 (IPS) – Tillgång till smarta mobiltelefoner kan ha en avgörande betydelse för hälsan bland kvinnor som lever på landsbygden. Och pandemin belyser behoven av att överbrygga de könsbaserade digitala klyftorna. Det säger forskaren Valentina Rotondi till IPS.

Förra veckan deltog Valentina Rotondi vid ett möte om de digitala klyftorna i världen, i samband med att FN uppmärksammade internationella dagen för världens landsbygdskvinnor. Valentina Rotondi berättade om den forskning hon är med och bedriver vid Oxfords universitet om hur tillgång till teknik påverkar sexuell och reproduktiv vård för kvinnor i södra Afrika.

– Tillgång till mobiltelefoner kan leda till en förbättrad hälsa för kvinnor som lever på avlägsna platser – eftersom de då kan få mer information om sina graviditeter och om sin hälsostatus. Genom denna information, och genom att minska kunna minska resetiderna till vårdinstanser, förbättras även hälsan för deras barn, säger Valentina Rotondi till IPS.

Mötet hade bland annat organiserats av Interamerikanska institutet för jordbrukssamarbete, IICA. Dess generaldirektör Manuel Otero underströk hur viktiga kvinnor på landsbygden är för både familjelivet och produktionen av mat. Men trots kvinnornas avgörande roll får de sällan det erkännande de förtjänar, sade han.

– Det behövs fler diskussioner för att driva fram utvecklingen och genomförandet av de satsningar som måste göras för att förbättra situationen för landsbygdskvinnorna, sade Manuel Otero.

Valentina Rotondi betonar att den teknik som många kvinnor är i behov av inte bär med sig stora kostnader – men kan vara direkt livsförändrande.

– Denna billiga teknik kan verkligen vara ett verktyg i arbetet för en hållbar utveckling, säger hon.

När kvinnor får tillgång till smarta mobiltelefoner så minskar också klyftorna mellan mäns och kvinnors tillgång till internet – vilket i sin tur kan ha en avgörande betydelse för att stärka kvinnornas hälsa. Valentina Rotondi säger att tillgången på smarta mobiler dessutom kan stärka deras ekonomiska möjligheter.

Vid mötet lyfte hon fram forskning som visar att kvinnor på landsbygden är den grupp som i lägst grad har tillgång till internet. Och i 17 av 23 undersökta länder äger färre kvinnor än män en mobiltelefon. Samtidigt visar studier att i länder där den digitala klyftan mellan män och kvinnor minskar, så minskar även orättvisorna på arbetsmarknaden.

Valentina Rotondi betonar att coronapandemin ytterligare belyst problemen med de könsbaserade digitala klyftorna.

– När skolorna stänger kan de som har tillgång till mobiltelefoner och internet kanske fortsätta via distansundervisning – medan de som saknar detta inte kan det.

Manuel Otero underströk att den pågående pandemin innebär nya prövningar för de kvinnor på landsbygden som saknar tillgång till internet. Och att det är en fråga som måste tas på större allvar.

– Pandemin har visat att tillgång till en mobiltelefon öppnar en lång rad möjligheter – att kunna studera, att sälja och köpa – och att kunna arbeta, sade Manuel Otero.

Samira Sadeque