Sydney, 200828 (IPS) – Över hälften av hushållen på Senegals landsbygd saknar fortfarande tillgång till el – vilket förvärrar den tunga arbetsbörda som särskilt drabbar kvinnor. Samtidigt visar satsningar på förnybara energikällor hur livet kan förändras.

Änkan Aïssata Ba, 45, är mamma till sju barn och har hela sitt vuxna liv arbetat som grönsaksodlare i […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.