Illegal utvinning av flodbottnar i Kashmir stoppas inte

Srinagar, 200820 (IPS) – Myndigheterna i den indiska delen av Kashmir har beordrat att nya projekt för att utvinna sand och sten i delstatens floder snabbt ska godkännas. Detta trots att den utvinning som redan pågår utförs i strid med gällande lagar.

Nyligen auktionerade myndigheterna i Kashmir ut rättigheterna för att utvinna hundratals sträckor av flodbäddar i regionen. Och bara några månader senare har de företag som vann upphandlingarna inlett verksamheten – trots att inga miljötillstånd utfärdats. Det innebär att verksamheten är olaglig. Men i stället för att sätta stopp för utvinningen har myndigheterna meddelat att utfärdandet av miljötillstånden i stället nu ska snabbas på.

Den verksamhet som bedrivs i Kashmir utgör bara en liten del av den omfattande illegala utvinning av floder som pågår över hela Sydasien. Detta trots att många myndighetsföreträdare, oberoende experter och medier rapporterat om utvecklingen. Under de senaste fem åren har tre journalister som rapporterat om verksamheten blivit mördade i Indien, medan många fler har utsatts för våld och hot.

Utvinningen av främst sten och sand från flodbottnar syftar till att få fram byggmaterial till bland annat hus och vägar.

I juni i år rapporterade expertgruppen JKEAC, som består av åtta medlemmar som utsetts av landets centralregering, samt miljömyndigheterna i Kashmir, om den olagliga verksamhet som pågick och krävde att utvinningen omedelbart skulle stoppas. Men i stället meddelade delstatsregeringen att processen för att utfärda tillstånd skulle skyndas på.

Sedan upphandlingen av tillstånd genomfördes har JKEAC antingen avvisat eller krävt mer information om 80 projekt som syftar till att utvinna regionens floder.

– Detta trots hårda påtryckningar från högt uppsatta politiker om att godkänna projekten. De säger till oss att det är bråttom med dessa godkännanden, eftersom det finns ett stort behov av byggmaterial som sand och grus, berättar en av medlemmarna i expertgruppen, som inte vill bli citerad med sitt namn.

– Men vi vill inte stressa fram några godkännanden. Om inte vi gör vår plikt finns det en risk för en enorm miljökatastrof.

I sin begäran om en snabbutredning av miljötillstånden betonar de högsta myndigheterna att det just nu råder en ”akut och oöverträffad” brist på byggmaterial, samtidigt som man hänvisar till den pågående coronakrisen.

Bland lokalbefolkningarna råder det en stor oro.

– Det här är en kommande miljökatastrof. I vårt område pågår redan arbetet trots att de saknar tillstånd, men gått vinnande ur upphandlingen, berättar Ashiq, som bor i närheten av floden Farozpora i norra Kashmir.

Gällande regler slår fast att om ett företag vill utvinna en flodbädd som är större än fem hektar så måste först lokala konsultationer hållas innan verksamheten godkänns. Över 70 procent av de tillstånd som nu har upphandlats gäller områden som är större än så – men trots detta har knappt några offentliga konsultationer hållits.

Och trots att inga tillstånd utfärdats av JKEAC, har alltså utvinningen redan inletts – och dessutom utökats i samband med den nedstängningar som följt i coronakrisens spår.

Upphandlingen för utvinning av sand, stenblock och grus längs floden Jhelum och dess bifloder har under året även varit öppen för företag som inte är baserade i Kashmir. Detta efter att centralregeringen i New Delhi förra året beslutade att slopa regionens delvisa självstyre. Effekten har bland annat blivit att även personer som inte är baserade i Kashmir har rätt att köpa mark och egendomar samt att företag från andra delar får konkurrera om delstatens naturresurser. De flesta upphandlingar som genomförts i år har vunnits av företag som inte är baserade i Kashmir.

Den anonyme medlemmen av expertgruppen JKEAC säger att man meddelat delstatsregeringen att inga tillstånd bör utfärdas innan man vetenskapligt lyckats säkerställa vilka flodområden som är lämpade för utvinning.

På senare år har Kashmir drabbats av flera allvarliga översvämningar, bland annat 2014 då hundratals människor omkom.

Forskaren Kiran Pereira, som står bakom den London-baserade sajten Sand Stories, säger att den illegala utvinningen av sand i Sydasien är särskilt allvarlig eftersom det enligt henne där finns en samverkan mellan byggherrar, politiker och vad hon kallar en ”sand-maffia”.

– Lagar är meningslösa om de inte tillämpas. Övervakningen och tillämpningen måste stärkas, säger hon.

Sand är en viktig naturresurs vid tillverkningen av betong och glas – som är mycket efterfrågat överallt där satsningar på nybyggen är stort.

Samtidigt leder utvinningen av sand till många ekologiska konsekvenser och har en stark inverkan på den biologiska mångfalden och vattenkvalitén i vattendrag. Forskning från Indiska tekniska institutet i Dhanbad har visat att storskalig utvinning av flodbäddar bland annat förorsakar erosion.

*En längre version av denna artikel har även publicerats av sajten Thirdpole.net

Athar Parvaiz