Dar es Salaam, 200623 (IPS) – Ett ökande behov av mat och stigande arbetslöshet är två orsaker till att afrikanska länder vill att fler unga ska satsa på jordbruk. Samtidigt ställs odlarna inför många hinder – och ett av de största är att produkterna ofta går förlorade redan innan de nått ut till marknaden.

För […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.