Stigande temperaturer hotar världens tropiska skogar

Sao Paulo, 200616 (SciDev.Net/IPS) – Även om världens tropiska skogar kan anpassa sig till ett varmare klimat kommer en majoritet att hotas vid en temperaturökning som överstiger två grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer. Det slås fast i en ny studie.

Den nya studien, som publicerats i vetenskapstidskriften Science, har under ledning av universitetet i Leeds involverat över 200 forskare från olika delar av världen. Tillsammans har de analyserat kollagren hos träd i 590 olika skogsområden i Sydamerika, Afrika, Asien och Australien, främst i Amazonas.

Forskarna slår fast att både klimatet och de befolkningar som är beroende av de tropiska skogarna kommer att drabbas om dessa områden förstörs ytterligare.

Amazonas regnskogar fungerar som en stor kolsänka som absorberar och lagrar koldioxid och därmed hjälper till att hålla nere de globala temperaturerna. Även i hög värme absorberar träd växthusgaser från atmosfären – men den förmågan minskar enligt den nya studien drastiskt om temperaturen stiger över 32,2 grader Celsius.

Forskaren Luiz Aragão, som varit med och gjort den nya studien, säger att möjligheten att uppnå en hållbar utveckling i tropiska områden minskar om skogarnas förmåga att binda kol avtar på grund av stigande temperaturer.

– En ökad förståelse för hur klimatförändringarna påverkar de tropiska skogarnas förmåga att binda kol kan bidra till att identifiera de mest utsatta områdena, där förlusten av biologisk mångfald kan slå mot lokala ekonomier och mänsklig utveckling, säger han.

Simone Aparecida Vieira, som medverkat till studien och är verksam vid universitetet Unicamp i São Paulo, betonar att forskningen visar att intakta skogar kan klara stigande temperaturer upp till en viss nivå – men att det då också krävs att skogarna får stå orörda.

Och för att det ska ske krävs det att avskogningen minskar, liksom de skador som uppstår när marker röjs, eller i samband med illegal gruv-verksamhet och intensiv uppfödning av boskap.

*Artikeln har tidigare publicerats av SciDev.Net

Bruno de Pierro