De fruktar hunger mer än covid-19

Dhaka, 200511 (IPS) – Världen löper risk för utbredd hunger i samband med de  nedstängningar som genomförts för att förhindra spridning av coronaviruset. De ekonomiska konsekvenserna är enorma och antalet hungrande människor ökar kraftigt i pandemins spår. Hamida Begum, 37,… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mohammad Rakibul Hasan