Övergång till grön energi hotas i krisens spår

Caracas, 200508 (IPS) – Sjunkande oljepriser, en global ekonomisk kris och osäkerhet kring hur covid-19-pandemin kommer att utvecklas. Det är några av skälen till att efterfrågan på billig fossil energi kommer att öka och investeringarna i förnybara energikällor riskerar att skjutas… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Humberto Márquez