Nairobi, 200313 (IPS) – Andelen flickor som utsätts för könsstympning minskar i Afrika. Men i området Västra Pokot i Kenya är sedvänjan utbredd och här bidrar också barnäktenskapen och barn- och mödradödligheten till att situationen förblir mycket svår för flickor och kvinnor.

På söndagen uppmärksammades internationella kvinnodagen med fokus på att kvinnors rättigheter ska förverkligas. […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.