Kenya: Könsstympningen fortsätter i konfliktdrabbade regioner

Nairobi, 200313 (IPS) – Andelen flickor som utsätts för könsstympning minskar i Afrika. Men i området Västra Pokot i Kenya är sedvänjan utbredd och här bidrar också barnäktenskapen och barn- och mödradödligheten till att situationen förblir mycket svår för flickor och kvinnor.

På söndagen uppmärksammades internationella kvinnodagen med fokus på att kvinnors rättigheter ska förverkligas. Men för flickor och kvinnor i Västra Pokot är vägen dit fortsatt mycket lång.

Här förväntas flickorna inte bara att gå med på att könsstympas, utan också att lugnt sitta nakna i grupp i väntan på att ingreppet det ska ske. För att ingjuta mod i flickorna sitter deras fäder vid sidan, med spjut i sina händer.

Vid denna plats görs ingreppen av Chepocheu Lotiamak, som säger till IPS att det innebär en skam för familjen om flickan skriker eller gör motstånd under ingreppet. Den äldre kvinnan säger att en flicka som blivit könsstympad kan inbringa många kossor som brudpris. En flicka eller ung kvinna som inte har genomgått processen ger desto mindre.

Sedvänjan lever vidare, trots att kvinnlig könsstympning förbjöds i Kenya 2011. Situationen är generellt mycket utsatt för flickor och kvinnor i Västra Pokot, som ligger cirka 40 mil från huvudstaden Nairobi.

Apakamoi Psinon Reson, som är expert på konflikthantering och själv bor i området, säger att könsstympningen är starkt sammankopplad med de konflikter som härjar i området. Detta eftersom andra grupper som lever i relativt lugna miljöer i stort sett har slutat med sedvänjan.

Mary Kuket, ordförande för den lokala avdelningen av den nationella kvinnoorganisationen Maendeleo ya Wanawake (Utveckling för kvinnor), påpekar att det pågår konflikter om naturresurser i norra Kenya och flera delar av provinsen Rift Valley, där Västra Pokot ligger.

– Och där har kvinnorna inga rättigheter och tvingas leva under mycket svåra omständigheter, säger hon till IPS.

Det finns en lång historia av etniska konflikter och marginalisering i norra Kenya. Nu har dessutom hotet från terrorister spillt över från grannlandet Somalia, vilket ytterligare ökat konfliktnivån. Och konflikterna gör det ännu svårare att skydda flickors och kvinnors rättigheter och se till att lagar följs.

Kenya är enligt Världsbanken östra Afrikas största ekonomi. Samtidigt finns inte landet med bland de tio afrikanska länder som lyckats bäst med att bekämpa könsskillnaderna, enligt en ny rapport från Världsekonomiskt forum. Där görs en ranking av 153 länder i världen, där Kenya hamnar först på plats 109.

Det innebär att Kenya lyckats betydligt sämre än flera betydligt mindre länder, som Rwanda, Uganda, Namibia, Zambia och Madagaskar, som alla hamnar högre upp i rankingen.

Miriam Gathigah