Hållbart jordbruk frigör tid för kvinnor

Ngwempisi, Swaziland, 200313 (IPS) – Liksom i många andra delar av världen tvingas kvinnorna i Swaziland ofta axla ett mycket stort ansvar för hemarbetet – och dessutom ägna timme efter timme ute på åkrarna. Men tack vare en satsning på klimatsmart jordbruk har en del av dem nu fått mer tid för sig själva och sina familjer.

Tidigare tvingades Mantfombi Msibi, 63, ägna sju timmar om dagen till att sköta om sin majsodling genom att plantera, bespruta och gallra ogräs. Hon tvingades dessutom betala för att med traktor få hjälp med plöjningen. Arbetet kostade både pengar och massor av hennes egen tid.

Men i år har en satsning på klimatsmart teknik förändrat det mesta, och framför allt har hon kunnat spara in massor av arbetstid.

– Arbetet var tidigare mycket arbetsintensivt för både mig och min åldrande man, och dessutom tvingades ett av våra fyra barnbarn att stanna hemma från skolan flera dagar i sträck för att hjälpa oss med arbetet, berättar hon för IPS.

Vid sidan av odlingen har familjer också en del boskap som måste skötas om. Och för Mantfombi Msibi ingår dessutom uppgiften att ta hand om hushållet och de tre mindre barnbarnen, vars föräldrar inte lever längre.

Med hjälp av de nya metoderna, som bland annat består av direktsådd på obearbetade marker, har hon kunnat minska den vanliga arbetsdagen med två timmar.

Det handlar om en teknik som förs fram av FN:s jordbruksorgan FAO i syfte att utveckla strategier som ska se till att matproduktionen kan fortsätta, trots problemen med klimatförändringar.

En av de stora förändringarna för Mantfombi Msibi är att hon inte behöver använda lika mycket tid till att rensa ogräs längre eftersom ogräset förstörs med hjälp av den nya tekniken. Enligt FAO går minst hälften av arbetstiden inom jordbruket åt till att rensa ogräs för hand, och det är ett arbete som nästan helt görs av kvinnor.

– Nu har jag den tid som krävs för att sköta andra familjeåtaganden. Men viktigast är att jag får tid att vila och att inget av barnen tvingas stanna hemma från skolan för att hjälpa till i jordbruket.

Hon är en av de bönder som fått möjligheten att ställa om genom en satsning från landets jordbruksdepartement. Jabu Dlamini, som är ordförande för satsningen på hållbara jordbruk i regionen Manzini, säger att tekniken gör det möjligt att bekämpa ogräs utan att det medel som används påverkar markerna.

Hittills ingår satsningen i ett begränsat pilotprogram, men Jabu Dlamini säger att allt fler bönder visat intresse för den nya tekniken.

– Vi arbetar just nu med data över hur många bönder som ingår, men de som har fått chansen vill inte gå tillbaka till konventionella jordbruk, säger Jabu Dlamini.

Tekniken bygger på forskning som bedrivits av projektet för klimatsmarta marknadsanpassade jordbruk, CSMA, där man kunnat konstatera att kvinnor som redan har alldeles för långa arbetsdagar i hemmen även ofta tvingas jobba mycket hårt i jordbruket.

Bheki Ginindza, projektchef vid CSMA, säger att tanken är att få en större spridning av tekniken, eftersom den dessutom bidrar till att minska koldioxidutsläppen kraftigt.

– Det organiska materialet i markerna ökar med denna teknik, då majsstjälkarna lämnas för att ruttna ute på fälten, vilket förbättrar markerna. Jordarna är mycket viktiga kolsänkor, säger Bheki Ginindza.

Vid direktsådden används dessutom betydligt mindre bränsle än i samband med konventionell sådd.

Inom CSMA marknadsför man även ett skogsbruk som bygger på att fruktträd och grödor odlas tillsammans på åkrarna, vilket bidrar till att förbättra jordarna och ger familjerna en ökad tillgång på mat. Satsningen finansieras av EU.

Mantoe Phakathi