Sydney, 200309 (IPS) – Barns rättigheter och de utmaningar som kvarstår i Stillahavsområdet uppmärksammades nyligen vid ett möte i Samoa. Det var det första mötet i sitt slag som hölls utanför FN-högkvarteret i Genève.

FN:s kommitté för barnens rättigheter övervakar efterlevnaden av barnkonventionen. Kommittén höll sitt första möte utanför högkvarteret i […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.