Ny satsning ska hjälpa kvinnliga afrikanska entreprenörer

Nairobi, 200128 (IPS) – Många kvinnor i södra Afrika driver egna småföretag – men möts ofta av finansiell exkludering när de försöker få sina verksamheter att växa. Nu ska en ny satsning öka kvinnliga företagares möjligheter att få banklån.

Studier har visat att bristen på kapital är ett av de största hinder som kvinnliga entreprenörer i södra Afrika ställs inför. Detta samtidigt som forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM, har dokumenterat att kvinnor i regionen i högre grad än män driver egna verksamheter – och att antalet kvinnliga entreprenörer inom en rad olika sektorer ständigt växer.

Men kvinnor har samtidigt betydligt svårare än män att få fram kapital. Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB, har slagit fast att det finns en finansiell klyfta mellan kvinnliga och manliga afrikanska entreprenörer som uppgår till mångmiljardbelopp.

Av det skälet lanserades satsningen AFAWA förra året, ett program som drivs i samarbete med utvecklingsbanken och syftar till att minska riskerna för de kreditgivare som är beredda att ge lån till kvinnliga entreprenörer. Ledarna för G7-länderna godkände samtidigt ett stort stöd till satsningen.

Målet är att AFAWA ska bidra till att minska flera av de ekonomiska orättvisor som drabbar kvinnor, genom att öka tillgången på olika finansiella tjänster, som lån. Tanken är att AFAWA ska bidra till att låsa upp närmare tre miljarder dollar i krediter för kontinentens kvinnliga företagare. Det ska ske genom samarbeten med befintliga banker och mindre institutioner.

Kreditinstituten kommer även att rankas i enlighet med i vilken utsträckning de beviljar lån till kvinnor, och de socioekonomiska effekter detta ger. De som får flest poäng kommer att erbjudas särskilt goda villkor av AfDB.

En av dem som menar att satsningen verkligen behövs är entreprenören Irene Omari, som bor i hamnstaden Kisumu i Kenya, där hon i dag äger och driver en framgångrik reklambyrå.

– Bankerna tar inte kvinnliga företagare på allvar, och det är fortfarande långt kvar innan de välkomnar kvinnliga affärsidkare. Vi anses fortfarande vara högrisk-klienter av finansiella institutioner eftersom vi ofta saknar egendomar som kan fungera som säkerhet, säger Irene Omari.

Hon berättar att hon började arbeta redan som ung och fick spara varje krona för att kunna satsa på den egen verksamheten, som hon startade 2013. Men till en början fortsatte hon sin anställning på en bank för att kunna finansiera det egna företaget.

– Min lön gick till att betala de två anställda som jag hade i början, till kontorshyran och alla andra omkostnader, fram till att firman stod på egna ben, berättar hon.

I dag omsätter hennes firma stora belopp. Men Irene Omari säger att det finns många kvinnliga företagare som på grund av bristande tillgång till finansiella tjänster inte får chansen att satsa på sina verksamheter.

– Det är skälet till att många kvinnor arbetar som egenanställda på egen hand, och inte som entreprenörer som kan anställa andra, betonar hon.

Miriam Gathigah