Pemba, Zambia, 190806 (IPS) – Zambia har stora skogsområden med många olika trädarter – men en snabb avskogning hotar skogarnas biologiska mångfald. En satsning riktad mot bönder syftar till att visa hur viktiga träden kan vara både som inkomstkälla och som skydd för åkermarker.

Jennifer Handondo driver ett småskaligt jordbruk i distriktet Choma i södra […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.