Ankara, 190625 (IPS) ‒ Varje år går enorma områden av jordbruksmark förlorade på grund av bland annat torka och ökenspridning, enligt FN. Utvecklingen innebär ett hot mot matförsörjningen i många länder.

Enligt FN:s miljöprogram, Unep går 23 hektar odlingsmark förlorad varje minut. FN-organet UNCCD och världsatlas […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.