New York, 190625 (IPS) ‒ Sedan 2015 har utsikterna försämrats för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen till 2030 som världens länder enats om. Det visar en ny FN-rapport som släpps i juli.

Den 25-sidiga rapporten kommer att presenteras inför ett högnivåmöte i FN:s ekonomiska och sociala råd den 9-18 juli.

Orsakerna till att utsikterna försämrats […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.