Mexico City, 190607 (IPS) – Mexiko är ett av de tio länder i världen som drabbas av de största ekonomiska förlusterna kopplade till klimatkatastrofer. Stormar som drabbat landet har orsakat skador för uppemot 46,5 miljarder dollar mellan 1998 och 2017.

Klimatförändringarna utgör ett hot för mer än 50 miljoner människor i Mexiko, enligt […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.