Madrid, 190605 (IPS) – Den ökande handeln i världen leder till att främmande arter oavsiktligt sprids allt snabbare, vilket påverkar ekosystem över nästan hela jorden. Spridningen av invasiva arter förstärker fattigdomen och utgör enligt FN:s konvention om biologisk mångfald ett hot mot den globala utvecklingen.

De främmande arterna sprids i första hand via sjötransporter och […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.