Fel att hemligstämpla studier om glyfosat

Stockholm, 190325 (IPS) – EU-domstolen har slagit fast att allmänintresset för EU:s vetenskapliga bedömningar av det kontroversiella insektsgiftet glyfosat väger tyngre än industrins intressen. Därmed häver domstolen den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsas beslut att vägra lämna ut information om glyfosat till… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Ida Karlsson