Miljontals venezuelaner i behov av skydd

New York, 190313 (IPS) – Det internationella samfundet måste göra mer för att ge skydd till alla de som drabbats av den humanitära krisen i Venezuela. Det menar människorättsorganisationen Human Rights Watch, som uppmanar regionens länder att hjälpa de miljontals människor som söker sig utomlands för att undkomma krisen.

– Den humanitära krisen i Venezuela utgör ett klassiskt fall där alla bör ges ett tillfälligt uppehållstillstånd. För närvarande bör inte venezuelaner bli deporterade, säger Bill Frelick, chef vid Human Rights Watch.

Enligt FN har fler än tre miljoner människor lämnat Venezuela under de senaste åren, vilket motsvarar tio procent av befolkningen. Främsta orsakerna är den stora bristen på både mat och läkemedel, vilket gjort livet mycket svårt för en stor del av befolkningen.

Venezuelas farmaceutförbund uppger att bristen på läkemedel är enorm i landet, vilket har förvärrats ytterligare av den ekonomiska krisen. Redan förra året var landet drabbat av hyperinflation, och Internationella valutafonden bedömer att den kommer att förvärras ytterligare under innevarande år. Den officiella minimilönen är därutöver mycket låg, vilket lett till att många invånare inte längre har råd att köpa basvaror.

“Under Nicolas Maduros presidentskap har regeringen misslyckats med att hantera krisen samtidigt som man hårdhänt agerat för att förneka och dölja krisens konsekvenser”, skriver HRW i ett uttalande.

En åtgärd har varit att blockera införseln av humanitär hjälp till landet. Regeringen har beordrat att gränsen till Brasilien ska stängas och samtidigt påpekat att venezuelanerna inte är några ”tiggare” och inte är i behov av bistånd.

Den eskalerande krisen har samtidigt lett till att allt fler venezuelaner begärt uppehållstillstånd i andra länder. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har 414 000 av landets medborgare begärt detta utomlands, varav 60 procent under förra året.

Mellan juli och september förra året var venezuelanerna den största gruppen som ansökte om asyl i USA, då utgjorde de nästan en tredjedel av alla som lämnade in ansökningar. Men trots den mycket svåra situationen i Venezuela har USA fortsatt att skicka tillbaka människor till landet.

HRW uppmanar nu USA att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd till venezuelaner på grund av den allt svårare situationen i deras hemland. Ett tillfälligt uppehållstillstånd innebär att en person får stanna i USA fram till att en svår situation i hemlandet förorsakad av krig eller naturkatastrofer, förbättrats igen.

Uppskattningsvis 300 000 människor befinner sig för närvarande i USA med tillfälliga uppehållstillstånd trots att Donald Trumps administration gjort flera försöka att dra in denna rättighet.

– Vissa venezuelaner är berättigade till asyl på grund av att de känner en välgrundad oro för att bli förföljda om de återvänder, säger Bill Frelick vid HRW.

Han tillägger att de som inte har rätt till politisk asyl bör erbjudas tillfälliga uppehållstillstånd, på grund av den allmänt otrygga situationen i hemlandet.

HRW uppmanar även alla Venezuelas grannländer att erbjuda tillfälliga uppehållstillstånd till dem som flyr krisen i landet. Ett av de länder som öppnat sina dörrar är Colombia, som nu har tagit emot över en miljon venezuelaner, vilket är det största antalet i regionen.

Regeringen i Colombia har utvecklat program för att hjälpa migranter och flyktingar, bland annat genom ett särskilt tillstånd som gör det möjligt för dem att resa mellan de båda länderna. Man har även infört ett arbetstillstånd som ger venezuelaner med tillfälliga uppehållstillstånd rätten att bo och arbeta i Colombia i två års tid.

I Brasilien har bemötandet av flyktingar och migranter varit ett helt annat. Där har spänningarna trappats upp och lett till upplopp. Vid ett tillfälle ledde det till att över ett tusen venezuelaner flydde tillbaka över gränsen. År 2015 kallade Brasiliens nuvarande president Jair Bolsonaro flyktingar för ”jordens avskum”.

Än så länge har Brasilien tagit emot personer som anländer vid gränsen, men det är osäkert hur länge detta kommer att fortsätta.

UNHCR understryker det stora behovet av internationell hjälp och har vädjat om 738 miljoner dollar som behövs för att hjälpa 2,2 miljoner venezuelaner och de berörda värdbefolkningarna i 16 olika länder.

Tharanga Yakupitiyage