Stockholm, 190313 (IPS) – Myndigheterna i Peking har lyckats med att dramatiskt minska mängden farliga mikropartiklar i luften jämfört med 2013. Staden lyfts nu fram som en förebild för andra städer.

Förbud mot uppvärmning med kol, restriktioner inom industrin och omställning från kol till förnybar energi har bidragit till utvecklingen.

Men fortfarande överstiger […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.