Försvagningen av FN kan fortsätta under Trump

New York, 190129 (IPS) – Sedan Förenta Nationerna grundades har världsorganisationen gått i bräschen för de grundläggande principerna för samarbetet mellan länder – multilateralism. Men kritiker menar att FN:s arbete konsekvent har undergrävts sedan Donald Trump kom till makten i USA,… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen