Felipe Carrillo Puerto, 190125 (IPS) – Yucatánhalvön och Mexikos kust mot Atlanten är särskilt sårbara för klimatförändringar. Nu väntas stigande temperaturer, mer ofta förekommande och starkare orkaner och stormar, torka, förlust av biologisk mångfald samt stigande havsnivåer till följd av smältningen av Arktis isar.

Omkring 4,5 miljoner människor bor på Yucatánhalvön som har en yta […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.