Avsaltning medför miljörisker

New York, 190121 (IPS) – Avsaltning av havsvatten för att framställa dricksvatten har blivit allt vanligare i olika delar av världen. Men den saltlösning som pumpas ut i havet från avsaltningsverken skapar nya problem. I en ny studie från FN-universitetets… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Tharanga Yakupitiyage