Vägval splittrar världsfacket

Stockholm, 181129 (Arbetet Global/IPS) – I början av december håller världsfacket ITUC kongress i Köpenhamn och en strid om posten som generalsekreterare splittrar medlemsorganisationerna. Vissa ser ett vägval mellan diplomati och aktivism. Andra menar att det handlar om interndemokrati. Två… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Ivar Andersen och Erik Larsson