Solenergi på framväxt i Rios favelor

Rio de Janeiro, 181121 (IPS) – En satsning på solenergi har lett till kraftigt sänkta elkostnader för flera offentliga institutioner i favelan Morro de Santa Marta i Rio de Janeiro. Målet är att satsningen ska nå ut till många fler fattiga… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava