Minskade födslotal i snabbväxande Indien

New Delhi, 181019 (IPS) – Födslotalen kan minska även i länder som inte präglas av allmänt ekonomiskt välstånd. Det visar exemplet Indien. Det finns även andra faktorer än de ekonomiska som kan påverka födslotalen i ett land – däribland tillgången på… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Ranjit Devraj