Studenter leder utvecklingen mot hållbar energi

Bulawayo, Zimbabwe, 181018 (IPS) – Över 640 miljoner människor i Afrika saknar tillgång till elektricitet. Många förlitar sig på smutsiga energikällor för uppvärmning, matlagning och belysning. I Uganda har studenter hittat nya sätt att använda organiskt avfall som en resurs.… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Busani Bafana