Bakslag i Latinamerikas kamp mot hungern

Santiago, 181016 (IPS) – Den globala målsättningen är att ingen människa ska behöva gå hungrig 2030. Men de senaste tre åren har utvecklingen i stället gått åt fel håll, och det gäller även i Latinamerika. Enligt de senaste siffrorna från FN-organet… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Orlando Milesi