Ökande världshunger i konflikternas spår

Bulawayo, 180927 (IPS) – En ny FN-rapport visar att antalet människor i världen som tvingas gå hungriga ökar något för tredje året i rad. Samtidigt finns det en tydlig koppling mellan brist på mat och konflikter. Enligt FN:s nya rapport finns… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Busani Bafana