Bangkok, 180912 (IPS) – Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är luftföroreningar den vanligaste orsaken till att människor dör i förtid i Asien. Varje år dör runt sju miljoner människor i världen av förorenad luft, varav en majoritet i låg- och medelinkomstländer.

I början av året låg luftföroreningarna i Vietnams huvudstad Hanoi sex gånger över WHO:s riktlinjer. Men trots […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.