Mexico City, 171003 (IPS) – Sedan USA och EU förbjöd exporten av kvicksilver 2011 har utvinningen ökat kraftigt i Mexiko, särskilt bland privatpersoner som saknar licenser. Ett internationellt avtal som ska minska handeln med det farliga ämnet trädde nyligen i kraft och nu kräver miljöaktivister och experter att handeln med det hälsofarliga kvicksilvret regleras.

[…]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *