"Karibien hotas av klimatkris"

Bridgetown, Barbados, 170412 (IPS) – Länderna i Karibien är extra sårbara för naturkatastrofer som orkaner. Regionen hotas av en klimatkris, enligt Karibiska utvecklingsbanken, CDB, som nu satsar på anpassningsåtgärder.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningar Karibiens länder står inför – oavsett om det gäller turismberoende länder som Barbados eller länder rika på naturresurser, som Guyana. Och det är ett faktum som regionens främsta finansinstitution CDB nu lyfter fram.

-Vi högprioriterar arbetet med att hantera effekterna av klimatförändringarna, sade CDB:s ordförande Warren Smith nyligen vid en presskonferens i Bridgetown.

Enligt Warren Smith handlar det om att få fram de ekonomiska resurser som krävs för att hantera bland annat stigande havsnivåer och fler och starkare orkaner.

CDB kommer även att satsa resurser på förnybara energikällor och energibesparande åtgärder. Detta ska ske med hjälp av krediter från bland annat den franska biståndsmyndigheten AFD.

-Minst hälften av dessa pengar kommer att gå till åtgärder för klimatomställning och anpassningsåtgärder. Karibien står inför en klimatkris som vi måste bemöta nu – och det snabbt, sade Warren Smith.

CDB:s satsningar kommer efter att USA:s president Donald Trump nyligen föreslog att dra ner på anslagen för klimatarbete. I budgetförslaget för 2018 vill presidenten bland annat kraftigt minska finansieringen av landets miljöskyddsmyndighet EPA.

Sedan han svors in som president i januari har Donald Trump gett olika signaler när det gäller frågan om klimatförändringarna. Presidenten har beskrivit hela fenomenet som en bluff, men också sagt att han har “ett öppet sinne” kring frågan.

Milton Haughton, ordförande för det regionala fiskeriorganet CRFM, påpekar att fisket är en av de industrier som riskerar att drabbas av klimatförändringarna.

-Förändrat klimat, stigande havsnivåer, försurade hav och katastrofberedskap är några av de stora utmaningar som både fiskesektorn och de generella ekonomierna står inför, slog Milton Haughton fast nyligen inför ett möte i Kingston.

Vid mötet stod åtgärder för att bemöta ett förändrat klimat och hantering av katastrofer inom fiskerinäringen i centrum.

-Dessa frågor kommer att förbli högprioriterade för beslutsfattare eftersom vi måste förbättra kapaciteten och institutionernas förmåga att kunna bemöta dessa hot och skydda vår framtid, sade Milton Haughton.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera dessa bilder var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt dem.Desmond Brown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *