Moçambique: Hög tillväxt men brist på jämställdhet

Gaza, Moçambique, 160427 (IPS) – En ny studie visar att Moçambique har haft en kraftig tillväxt de senaste tio åren. Antalet kvinnor på ledande poster inom politiken har stadigt ökat men kvinnor är starkt underrepresenterade inom många andra sektorer.

Studien gäller kvinnors situation i landet 2005-2015 och presenterades i mars av Forum Mulher som är Moçambiques första paraplyorganisation för kvinnoorganisationer.

Andelen kvinnliga ministrar i landet ökade från 15 procent 2003 till 28,5 procent 2014. Andelen kvinnor i parlamentet ökade från 29 procent 1997 till 39 procent 2014.

Karina Loferte Dulobo vid Forum Mulher understryker att kvinnor i dubbelt så hög utsträckning investerar i hälso- och sjukvård, men att kvinnorna huvudsakligen arbetar inom jordbruket. Över hela Afrika utgör kvinnorna 60 till 80 procent av jordbruksarbetarna. Kvinnorna är överrepresenterade bland de extremt fattiga på landsbygden i Moçambique där majoriteten av befolkningen lever på mindre än 1,25 dollar per dag.

Angelina Chiziane är bara 17 år och lever på landsbygden i provinsen Gaza i den södra delen av landet. Hon börjar varje dag med att göra sin man redo för arbetsdagen och går sedan tre kilometer för att hämta vatten och samla ved. När hon kommer tillbaka hem förbereder hon mat till sina barn. Sedan tar hon det yngsta barnet på ryggen och tar med sig barnen till jordbruket på en gård där hon tillbringar den största delen av dagen.

Statistik visar att nära hälften av alla kvinnor i Moçambique mellan åldrarna 20 och 24 har gift sig innan sin 18-årsdag medan 14 procent av dem har gift sig innan sin 15-årsdag.

Nzira Deus vid Forum Mulher är starkt kritisk till den höga förekomsten av barnäktenskap i landet.

-Att bekämpa barnäktenskapen är en prioritet för oss. Barnäktenskapen har en negativ inverkan både på individen och på en social och ekonomisk nivå. Om flickor slutar skolan i förtid för att gifta sig kommer de att förbli fattiga och deras barn kommer inte att få bättre förutsättningar än sina föräldrar.

Dan Mwangangi, kenyansk expert på socioekonomiska frågor, betonar att för att man ska kunna ta itu med den extrema fattigdomen i Moçambique och i Afrika så måste man samtidigt ta itu med den bristande jämställdheten mellan män och kvinnor.

-Studier som lyfter fram bristen på jämställdhet är viktiga eftersom de tydligt visar på omfattningen av problemen och de kan ligga till grund för olika insatser för att förbättra situationen för kvinnor, förklarar Dan Mwangangi.

-Vi har ett stort antal kvinnor i Moçambique som nekas utbildning och som en följd blir kvinnor underrepresenterade i beslutsprocesser i både politiska, ekonomiska och sociala frågor. Majoriteten av kvinnorna i landet – 60 procent – är fortfarande analfabeter, säger han.

Miriam Gathigah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *