Gränsöverskridande kampanj mot polio

Peshawar, 160404 (IPS) – Pakistan och Afghanistan är två av få länder i världen där polio fortfarande utgör ett problem, något som har förvärrats av talibanernas motstånd mot vaccinationer. Nu har dock myndigheterna i båda länderna inlett en gemensam kampanj för att se till att fler barn får skydd mot sjukdomen.

Pakistan och Afghanistan utgör den största utmaningen för de globala ansträngningarna för att utrota polio. Båda länderna har dessutom stora problem med militanta grupper som aktivt bekämpar poliovaccinationer.

Pakistan och Afghanistan har en 240 mil lång gemensam gräns. Enligt Världshälsoorganisationen är de nordpakistanska provinserna Khyber Pakhtunkhwa och Fata samt den afghanska provinsen Nangarhar de områden där problemen med polio är som störst.

Khyber Pakhtunkhwas hälsovårdsminister Shahram Tarakai berättar om att man nu har inlett ett gränsöverskridande arbete.

-Vi arbetar med synkroniserade vaccinationskampanjer i Khyber Pakhtunkhwa, Fata och i Afghanistan för att se till att alla barn på båda sidor om gränsen blir vaccinerade, säger han.

Enligt hälsovårdsministern finns det sammanlagt runt 100 000 barn i regionen som ännu inte har blivit vaccinerade.

-De utgör ett hot mot kampanjen för att utrota polio. Varje barn måste vaccineras, säger Shahram Tarakai.

Talibanerna är motståndare till poliovaccinationer eftersom de menar att dessa ingår i en konspiration från USA som syftar till att göra barnen impotenta och på sikt minska antalet muslimer i världen. Av det skälet har myndigheterna nu tagit hjälp av höga religiösa företrädare som ska bidra till att sprida korrekt information om vaccinationerna.

Den högt ansedde religiösa ledaren Maulana Samiul Haq har utsetts att leda kampen mot talibanernas propaganda. Han säger till IPS att flera religiösa företrädare har fått i uppgift att arbeta ute på fältet tillsammans med vårdpersonal för att övertyga alla föräldrar om behovet av vaccinationer.

-Det är föräldrars ansvar att skydda sina barn mot sjukdomar. Hittills i år har vi övertygat 10 000 föräldrar om att deras barn måste bli vaccinerade, säger Maulana Samiul Haq till IPS.

Muhammad Rizwan, som bor i Nowshera i Khyber Pakhtunkhwa, berättar att han tidigare inte ville att hans barn skulle bli vaccinerade eftersom han trodde att det stod i strid med islam. -Resultatet blev att min äldsta son vid fyra års ålder drabbades av polio. Nu har jag blivit övertygad av religiösa ledare och låtit mina andra två söner bli vaccinerade, säger Muhammad Rizwan.

Han berättar att talibanerna i området har varnat befolkningen för att låta sina barn bli vaccinerade, men att situationen nu är på väg att förändras.

-Folk har lyssnat på de skriftlärda och mängder av föräldrar tar nu med sina barn för att se till att de vaccineras, säger Muhammad Rizwan.

Personalen som utför vaccinationerna lever dock farligt. Nasir Khan Durrani, polischef i Khyber Pakhtunkhwa, berättar att man skickat ut fler än 10 000 poliser för att skydda vårdpersonalen.

-Extremisterna dödade 70 vaccinatörer mellan 2012 och fram till 2015, men hittills har inget fall rapporterats i år, säger Nasir Khan Durrani.

Det rapporterades om fler än 60 nya fall av polio i Pakistan och Afghanistan under förra året. Enligt myndigheterna har dock den synkroniserade kampanj i de båda länderna, som pågått sedan årsskiftet, redan börjat ge resultat. Läkaren Ikhtiar Ali berättar för IPS att fram till i mars i år hade sex nya fall av polio rapporterats i Pakistan, samt ett nytt fall i Afghanistan.

-De fjorton vaccinationscenter som nu finns längs gränsen har lett till att många fler har blivit vaccinerade, berättar han. Satsningen är särskilt inriktad på gränsövergångarna mellan länderna, eftersom många barn passerar förbi dessa.Ashfaq Yusufzai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *